partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP zaprasza na szkolenie:
Wprowadzenie do tematów zrównoważonego budownictwa w oparciu o kluczowe regulacje UE.
Wskazanie perspektywy długookresowej dotyczącej budynków i materiałów w całym ich cyklu życia.

Rejestracja oraz szczegóły dotyczące szkolenia znajdują się na Platformie Szkoleniowej Izby Architektów RP pod adresem:

https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/981

Po zakończonym szkoleniu, nagranie dostępne będzie na portalu www.WarsztatArchitekta.pl w zakładce szkolenia (dostępne po zalogowaniu): https://www.warsztatarchitekta.pl/szkolenia

______________________

Przypominamy, że kalendarz wszystkich szkoleń dostępny jest na Platformie Szkoleniowej Izby Architektów RP korzystając z łącza: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenia

Biblioteka z zarejestrowanymi szkoleniami dostępna jest na portalu www.WarsztatArchitakta.pl w zakładce szkolenia: https://www.warsztatarchitekta.pl/szkolenia