partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

Koleżanki i Koledzy Architekci,




Uprzejmie informujemy, że Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP, we współpracy z firmą AgilePMO, organizuje i zaprasza na szkolenie przygotowane w formie online, pt.:

„BIM dla architektów. Nowy standard w realizacji projektów budowlanych i inwestycji."

 

 • Szkolenie odbędzie się w dniu 21 maja 2021 roku (piątek), w godzinach od 14:00 do 18:00
 • Szkolenie zostało umieszczone w systemie zarządzania szkoleniami (SZS) –  https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/971
 • Termin zgłoszeń – rejestracji w systemie szkoleniowym IARP do 20 maja br. (czwartek), do godz. 14:00
 • Link do szkolenia zostanie udostępniony zapisanym uczestnikom w dniu szkolenia.
 • Udział w szkoleniu może wziąć maksymalnie 99 architektów (można wpisać się na listę rezerwową).

   

  Obraz zawierający osoba, mężczyzna, wewnątrz

Opis wygenerowany automatycznieProwadzący:
  arch. Marcin Świerz

  Architekt, Project Manager, skoncentrowany na optymalizacji, integracji i innowacji procesów zarządzania w budownictwie.
  Ekspert w przygotowaniu i implementacji strategii BIM dostosowanej do wymogów klienta na wszystkich etapach procesu budowlanego.

  Więcej informacji o prelegencie znajduje się na stronie szkolenia, po kliknięciu w nazwisko.

   
  Rejestracja i zapisy odbywają się poprzez stronę internetową IARP przez zakładkę „szkolenia" (po lewej stronie).

  Należy się zalogować przy pomocy numeru członkowskiego WP oraz hasła (tak jak w Programie członkowskim), a następnie zapisać na warsztaty. W przypadku wyczerpania liczby miejsc, zostanie automatycznie stworzona lista rezerwowa. 
  W związku z tym bardzo proszę, aby osoby, które się zapisały, a które z jakiegoś powodu będą musiały zrezygnować z uczestnictwa w warsztatach, wypisały się z listy (na takiej samej zasadzie jak się zarejestrowały), umożliwiając tym samym uczestnictwo architektom z listy rezerwowej.

  Dla członków Izby Architektów RP szkolenie jest bezpłatne.

 

  



Więcej aktualności