partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA
zaprasza na szkolenie:

„Zrównoważone budownictwo mieszkaniowe”

 

Tematy:

1. Gospodarowanie wodą
2. Zdrowie i komfort użytkownika
3. Optymalizacja zużycia energii

Szkolenie poprowadzi:   

Prowadzącym szkolenie będą specjaliści Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council), które jest organizacją pozarządową, która od 2008 roku realizuje misję radykalnej poprawy projektowania, budowania i użytkowania budynków w Polsce tak, aby zrównoważone budownictwo stało się normą.
Jako organizacja członkowska, jest zjednoczonym głosem obecnych i przyszłych liderów branży green building. Dąży do przeprowadzenia znaczącej transformacji środowiska budowlanego, aby uczynić je zdrowym i zrównoważonym. To odpowiedź na zmiany klimatyczne i dbałość o planetę.
PLGBC stanowi część globalnej społeczności ponad 70 organizacji green building councils skupionych w ramach World Green Building Council.

TRENER: dr inż. Dorota Bartosz, ekspertka PLGBC

Doktor inż. z ponad 20 letnim doświadczeniem dydaktycznym i naukowo-badawczym zdobytym na Politechnice Śląskiej w Katedrze Ogrzewnica, Wentylacji i Techniki Odpylania. Dydaktycznie związana z tematyką ochrony cieplnej budynków, systemów wentylacji i klimatyzacji, przepływu ciepła, procesów ogrzewania oraz diagnostyki energetycznej w budownictwie.
Wykładowczyni kilkudziesięciu edycji studiów podyplomowych: Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków. W ramach pracy naukowej realizowała projekty badawcze wykorzystujące dynamiczne modelowanie procesów cieplnych oraz rzeczywistych przepływów powietrza zachodzących w budynkach.
Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Wykonawca projektu strategicznego pt: „Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków”, w tym autorka metodyki wyznaczania charakterystyki energetycznej w oparciu o krótkoterminowe pomiary in-situ. Audytor energetyczny w zakresie budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.
Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. 
Ekspert w zakresie prawidłowego podziału kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych oraz ich poprawnej diagnostyki energetycznej.

Termin szkolenia:            

17.06.2021 r., o godzinie 17:00 

Czas trwania szkolenia:            

2,5 godz. 

Organizator

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA

Forma szkolenia

Udział w szkoleniu będzie możliwy za pomocą własnego sprzętu z dostępem do internetu

Logowanie:

Spotkanie będzie dostępne w aplikacji Microsoft Teams. Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej.

Łącze do rejestracji na szkolenie w systemie IARP: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/986

Łącze do szkolenia w aplikacji Teams: https://tinyurl.com/y63k443m

Po zakończonym szkoleniu, nagranie będzie dostępne bez ograniczeń czasowych w bibliotece szkoleń na portalu Warsztat Architekta pod linkiem
https://www.warsztatarchitekta.pl/szkolenia/

Certyfikat

Uprzejmie informujemy, że aby otrzymać certyfikat Izby Architektów RP po szkoleniu, należy logując się na szkolenie podać swoje dane (numer izbowy, imię i nazwisko, adres email). Jest to ważne dla zweryfikowania uczestnictwa w szkoleniu.