partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

SZKOLENIA

Małopolska OIA RP organizuje szkolenia o tematyce dopasowanej do potrzeb wynikających z pracy architekta. Systematyczne szkolenia są istotnym narzędziem pozwalającym doskonalić wiedzę, warsztat i rozwijać swój potencjał. Kształcenie i rozwój są coraz bardziej doceniane w dynamicznie zmieniających się środowiskach zawodowych.
Szkolenia są jednym z głównych zadań działalności w dziedzinie kształcenia, jakie stawia przed sobą Izba.
Celem podstawowym szkoleń jest profesjonalna edukacja mająca wpływ na jakość opracowywanej dokumentacji technicznej, komfort pracy architektów, oraz aktualizację i ugruntowanie wiedzy.

Zobacz materiały elektroniczne ze szkoleń w portalu Warsztat Architekta.

 

Organizacja i zarządzanie projektem architektonicznym w procesie inwestycyjnym

Organizacja biura projektów architektonicznych w kontekście wymogów procesu inwestycyjnego

Czy umowa o prace projektowe może być bezpieczna? O relacjach i odpowiedzialności

Dopuszczenie obiektów budowlanych do użytkowania – cz. 1

Blok operacyjny oraz oddział anestezjologii i intensywnej terapii – usytuowanie i układ pomieszczeń – wykład i warsztaty

Warunki stosowania i sporządzania wycen wg ŚZWPP; Regulaminy honorariów

Wybrane zagadnienia ochrony ppoż. budynków na podstawie aktualnych przepisów techniczno-budowlanych… cz. 4.

Najistotniejsze regulacje Prawa wodnego z punktu widzenia praktyki wykonywania zawodu architekta