partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

SZKOLENIA

Małopolska OIA RP organizuje szkolenia o tematyce dopasowanej do potrzeb wynikających z pracy architekta. Systematyczne szkolenia są istotnym narzędziem pozwalającym doskonalić wiedzę, warsztat i rozwijać swój potencjał. Kształcenie i rozwój są coraz bardziej doceniane w dynamicznie zmieniających się środowiskach zawodowych.
Szkolenia są jednym z głównych zadań działalności w dziedzinie kształcenia, jakie stawia przed sobą Izba.
Celem podstawowym szkoleń jest profesjonalna edukacja mająca wpływ na jakość opracowywanej dokumentacji technicznej, komfort pracy architektów, oraz aktualizację i ugruntowanie wiedzy.

Zobacz materiały elektroniczne ze szkoleń w portalu Warsztat Architekta.

 

Ustawa Prawo zamówień publicznych w praktyce zawodowej architektów…

Wybrane zagadnienia ochrony p.poż. budynków na podstawie aktualnych przepisów techniczno-budowlanych…

Niepalne izolacje ROCKWOOL w kontekście wymogów rozporządzenia WT2017…

Projektowanie w obiektach zabytkowych – faza przedprojektowa – archeologia w praktyce architekta…

Izba Architektów w strukturach europejskich – możliwość pracy architektów w Unii Europejskiej

Ochrona środowiska – procedura związana z wydawaniem decyzji

LEGALIS – System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Kluczowe regulacje tzw. specustawy mieszkaniowej z punktu widzenia praktyki zawodowej architektów