partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

SZKOLENIA

Małopolska OIA RP organizuje szkolenia o tematyce dopasowanej do potrzeb wynikających z pracy architekta. Systematyczne szkolenia są istotnym narzędziem pozwalającym doskonalić wiedzę, warsztat i rozwijać swój potencjał. Kształcenie i rozwój są coraz bardziej doceniane w dynamicznie zmieniających się środowiskach zawodowych.
Szkolenia są jednym z głównych zadań działalności w dziedzinie kształcenia, jakie stawia przed sobą Izba.
Celem podstawowym szkoleń jest profesjonalna edukacja mająca wpływ na jakość opracowywanej dokumentacji technicznej, komfort pracy architektów, oraz aktualizację i ugruntowanie wiedzy.

Zobacz materiały elektroniczne ze szkoleń w portalu Warsztat Architekta.

 

KRIA RP zaprasza na szkolenie

Pomorska OIA RP zaprasza na szkolenie

KRIA RP zaprasza na szkolenie

POIA zaprasza na szkolenie

SLOIA zaprasza na szkolenie

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP zaprasza na cykl szkoleń

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP zaprasza na szkolenie

Szkolenie Internetowe: „Zrównoważone budownictwo mieszkaniowe" 1/2