partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

27.02.2020 r. z udziałem MPOIA

20.02.2020 - spotkanie nowosądeckich architektów

20 lutego - debata z udziałem MPOIA

Cykl szkoleń rozpoczęty

65 nowych uprawnień