partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

Kraków, 14 lipca 2023 r. 

 STANOWISKO
Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
do komunikatu nr MP 05 z dnia 19.08.2020 r.

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 12 lipca 2023 r. dotyczącego wątpliwości w sprawie określenia wysokości budynku, informujemy:

 1. W związku z licznymi przypadkami powstawania różnych definicji wysokości budynków w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego, nie wynikających z obowiązującej definicji zawartej w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, powstała propozycja ze strony MPOIA RP stworzenia odrębnej definicji dla pojęcia „wysokość zabudowy”. Definicja ta, zawarta w Komunikacie nr MP 05 dotyczy wysokości całego obiektu budowlanego, w tym także całej bryły Jednocześnie informujemy, że sposób obliczania wysokości przedstawiony w Komunikacie nr MP 05 był propozycją zastosowania owego zapisu w planach miejscowych nowoprojektowanych i w żadnym stopniu nie zastępuje ustaleń obowiązujących MPZP i nie zmienia znaczenia art. 35 ustawy prawo budowlane, w którym mowa o badaniu zgodności projektu budowlanego z MPZP.

 2. Opinia nr ZR 72 jest w pełni aktualna i dotyczy wysokości budynku, zgodnie z obowiązującymi zapisami w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 3. W przypadku braku innych uwarunkowań w zapisie Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu lub informacji:
  - „wysokość budynku” – lub jego części służącej do określenia maksymalnego pionowego wymiaru budynku – to wysokość ustalona według przepisów odrębnych,
  - wysokość należy ustalić zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
  Potwierdzenie takiej interpretacji zostało zawarte w opinii nr ZR 72, opracowanej przez Zespół Rzeczoznawców przy Radzie MPOIA RP.
  Każda inna próba interpretacji wysokości budynku, nie wynikająca z zapisów MPZP oraz cytowanego rozporządzenia jest całkowicie nieuzasadniona.

 

(WD, MK)

 

arch. Wojciech Dobrzański
Skarbnik Małopolskiej Okręgowej IARP
Koordynator Zespołu Rzezcoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP

arch. Maciej Kubicki
Zastępca Przewodniczącego Małopolskiej Okręgowej IARP 
Koordynator Zespołu ds. Legislacji
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP

arch. Marek Kaszyński
Przewodniczący Rady
Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RPWięcej aktualności