partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

 Przedstawiciele Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP spotkali się
z pracownikami dydaktycznymi Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
 

 

Spotkanie dotyczyło wzajemnych relacji w kontekście prowadzonej działalności dydaktycznej przedstawicieli MPOIA RP.
W dniu 22 sierpnia 2022 JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK podpisał umowę o współpracy z Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. W środę 9 listopada 2022 roku odbyły się pierwsze zajęcia z planowania przestrzennego prowadzone przez przedstawicieli Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP na kierunkach Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna w ramach porozumienia z URK. Jest to pierwszy i do tej pory jedyny program z planowania przestrzennego w Polsce prowadzony przez przedstawicieli samorządu architektów na wydziale innym niż Architektura.

 

W spotkaniu uczestniczyli:

  • prof. dr hab. inż. Józef Hernik – Kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu 
  • dr hab. inż. Tomasz Salata, prof. URK – Prodziekan ds. Kierunków: GiK  oraz Gospodarka Przestrzenna
  • arch. Marek Kaszyński – Przewodniczący Rady MPOIA RP
  • arch. Witold Zieliński – Zastępca Przewodniczącego Rady MPOIA RP

Podczas spotkania omówiono następujące kwestie:

  1. Zakres i formę kontynuacji zajęć dydaktycznych prowadzonych przez przedstawicieli MPOIA RP na UR
  2. Możliwe pola współpracy pomiędzy uczelnią a Izbą
  3. Udział przedstawicieli MPOIA RP w komisjach dyplomowych 

 

Obydwie strony zadeklarowały wolę pogłębienia współpracy w omawianym zakresie.

                                                                                           

Rada MPOIA RP

 Więcej aktualności