partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

dot. waloryzacji sładki członkowskiej na rok 2024

Rada MPOIA RP zwołuje zjazd na 23 marca 2024 r., o godz. 10:00

odbył się w dniach 15–16 grudnia 2023 r.

 kolejne zebranie odbyło się 13 listopada 2023 r.

 na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskie