partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Projekt rozbudowy sali gimnastycznej przy ZS Nr 1 w Miechowie

za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie…, za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury i budownictwa

Przypominamy: 30 czerwca br. upływa termin przyjmowania zgłoszeń!

Nowa forma publikacji

Tegoroczny Małopolski Piknik Architektoniczno-Budowlany odwołany