partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

przed przybyciem na PIKNIK zapoznaj się z mapką sytuacyjną 

 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

 Zawartość projektu budowlanego oraz obowiązek zamieszczania podpisów projektantów na poszczególnych elementach dokumentacji projektowej

 

19 czerwca 2023