partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

Posiedzenie Kapituły Konkursu Kraków Bez Barier 2022
odbyło się 20 czerwca 2023 r.
w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa

 

W skład Kapituły powołanej Zarządzeniem nr 997/2023 z 14 kwietnia 2023 r. Prezydenta Miasta Krakowa wchodzą:

 1. Tomasz Bobrowski – Główny Architekt Miasta Krakowa;
 2. Małgorzata Boryczko – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego;
 3. Dorota Zaucha- Rybka – Dyrektor Wydziału Architektury i Urbanistyki;
 4. Bogdan Dąsal – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób z Niepełnosprawnościami;
 5. Anna Okońska-Walkowicz – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej;
 6. Jerzy Zbiegień – Miejski Konserwator Zabytków;
 7. Barbara Gąciarz – Dziekan Wydziału Humanistycznego, Pełnomocnik Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej ds. Osób z Niepełnosprawnościami;
 8. Jan Ortyl – Kierownik Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami Politechniki Krakowskiej;
 9. Rafał Perłowski – Zastępca Dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej;
 10. Maciej Nitka – Członek Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP;
 11. Adam Stromidło – Przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Osób z Niepełnosprawnościami;
 12. Paweł Wójtowicz – Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych;
 13. Małgorzata Tylek – Kierownik Działu Projektów Społecznych i Edukacji Krakowskiego Biura Festiwalowego; 
 14. Beata Byszewska – Czasowe zastępstwo na stanowisku Kierownika Referatu ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia.

 

Konkurs odbywał się po raz 16.

Decyzją członków Jury Przewodniczącą została p. prof. Barbara Gąciarz, zastępcą p. Paweł Wójtowicz.

Małopolską Okręgową Izbę Architektów RP reprezentował arch. Maciej Nitka – b. członek Rady MPOIA RP (do 22.04.2023)

Omawiano kandydatury zgłoszone w następujących kategoriach i podkategoriach:

I. Kategoria Budownictwo dostępne:

 • Obiekty użyteczności publicznej
 • Przestrzeń publiczna
 • Obiekty i przestrzenie zabytkowe

II. Kategoria Innowacyjne technologie i innowacyjne projekty badawcze:

 • Innowacyjne technologie
 • Innowacyjne projekty badawcze

III. Kategoria Projekty i wydarzenia promujące Kraków jako miasto przyjazne osobom z niepełnosprawnościami

IV. Kategoria Osobowość Roku

V. Kategoria Najlepsza firma wspierająca Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem

 

Kolejne edycje Konkursu powiększające merytoryczny obszar nagradzanych kategorii pokazują jak mocno krakowska nagroda wpisuje się w przestrzenny i społeczny krajobraz miasta.

Staje się też ona – dla nagrodzonych i wyróżnionych – wydarzeniem o dużym prestiżu.

Stabilny skład Kapituły powoduje, że jej obrady pozwalają corocznie przedyskutować całą paletę wydarzeń, daleko wykraczających poza powszechne standardy. Nagroda promuje także unikalne technologie i wynalazki.

 

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi na corocznej Gali Konkursu, która w tym roku planowana jest na jesień.

 

 

Oprac. MNWięcej aktualności