partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

Przedstawiciele Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP 11.07.2023
spotkali się z prof. Andrzejem Bednarczykiem,
rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 

 

Spotkanie dotyczyło wzajemnych relacji w kontekście prowadzonej działalności dydaktycznej przedstawicieli MPOIA RP.

 

W spotkaniu uczestniczyli:

  • prof. Andrzej Bednarczyk – Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
  • prof. Marek Błażucki – Dziekan Wydziału Architektury Wnętrz
  • arch. Marek Kaszyński – Przewodniczący Rady MPOIA RP
  • arch. Witold Zieliński – Zastępca Przewodniczącego Rady MPOIA RP

 

Podczas spotkania omówiono następujące kwestie :

  1. Program zajęć dydaktycznych prowadzonych przez przedstawicieli MPOIA RP na uczelniach krakowskich.
  2. Możliwe pola współpracy pomiędzy uczelnią a Izbą.
  3. Udział przedstawicieli MPOIA RP w komisjach dyplomowych na Wydziale Architektury Wnętrz ASP.

 

Obydwie strony zadeklarowały wolę pogłębienia współpracy w omawianym zakresie.

 

Rada MPOIA RP