partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

 Przedstawiciele Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP spotkali się
z prof. Stanisławem Mazurem, rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 

 

Spotkanie dotyczyło wzajemnych relacji w kontekście prowadzonej działalności dydaktycznej przedstawicieli MPOIA RP.

 

W spotkaniu uczestniczyli:

  • prof. Stanisław Mazur – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  • arch. Marek Kaszyński – Przewodniczący Rady MPOIA RP
  • arch. Witold Zieliński – Zastępca Przewodniczącego Rady MPOIA RP

 

Podczas spotkania omówiono następujące kwestie:

  1. Program zajęć dydaktycznych prowadzonych przez przedstawicieli MPOIA RP na uczelniach krakowskich.
  2. Możliwe pola współpracy pomiędzy uczelnią a Izbą.
  3. Udział przedstawicieli MPOIA RP w komisjach dyplomowych na Wydziale Planowania Przestrzennego UEK.
  4. Współpraca na rzecz poprawy funkcjonowania Miasta oraz przestrzeni publicznej.

 

Obydwie strony zadeklarowały wolę pogłębienia współpracy w omawianym zakresie.