partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

W siedzibie MPOIA RP 20 lipca 2023 r. odbyło się spotkanie
z Koleżankami i Kolegami z Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Tematem spotkania była wymiana informacji oraz planowane wspólne przedsięwzięcia.

 

 W trakcie spotkania omówiono następujące tematy:

 1. Współpraca pomiędzy samorządami w odniesieniu do planowanych zmian w Ustawie o samorządach. Do Sejmu wpłynął (5.07.2023) projekt Ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych. Wnioskodawcą jest Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji. Proponowane zmiany dotyczą dwudziestu ośmiu ustaw i mają na celu – jak to określono w projekcie ustawy – „likwidowanie zbędnych barier administracyjnych i prawnych”. Przy okazji art. 15 proponuje wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 551). Główną zmianą w stosunku do obowiązującej Ustawy jest możliwość powołania innych niż Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej i Polska Izba Inżynierów Budownictwa, jak podaje projekt ustawy „organizacji zawodowych”, jednak pod warunkiem uzyskania zgody na jej utworzenie przez właściwego Ministra.
 2. Współpraca samorządów na Forum Zawodów Zaufania Publicznego.
 3. Organizacja kolejnego spotkania integracyjnego pn. V PIKNIK Architektoniczno-Budowlany. Piknik w tym roku odbędzie się 2 września 2023 r. w godz. 15.00–22.00 w Krakowie na terenie zielonym przy Hali 100-LECIA przy Al. Focha w Krakowie.
 4. Konferencja w Krynicy.
 5. Działania i procedura powoływania biegłych sądowych.

 

Ze strony MOIIB w spotkaniu uczestniczyli:

 • Mirosław Boryczko – Przewodniczący Rady, 
 • Stanisław Karczmarczyk – wiceprzewodniczący,
 • Gabriela Przystał – wiceprzewodnicząca Rady,
 • Elżbieta Gabryś – sekretarz Rady,
 • Filip Pachla – skarbnik.

Z ramienia Rady MPOIA RP w spotkaniu udział wzięli: 

 • arch. Marek Kaszyński – Przewodniczący Rady MPOIA RP,
 • arch. Witold Zieliński – wiceprzewodniczący Rady MPOIA RP,
 • arch. Maciej Kubicki – wiceprzewodniczący Rady MPOIA RP,
 • arch. Marcin Włodarczyk – wiceprzewodniczący Rady MPOIA RP.

                                                                                           

Rada MPOIA RP

 

 

  

 • IMG3781
 • IMG3782
 • IMG3783
 • IMG3785
 • IMG3786
 • IMG3788