partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

W siedzibie MPOIA RP 19 czerwca 2023 r. odbyło się zebranie
Małopolskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego

 

Po przedstawieniu tez i porządku obrad zebrania głos zabierali wszyscy jego uczestnicy. Dyskusja dotyczyła głównie sensu i potrzeby współpracy pomiędzy zawodami zaufania publicznego. Stwierdzono, że taka współpraca jest przez większość pożądana, potrzebna i jest zgodna z oczekiwaniami. Dyskutowano o różnych standardach sformułowanych w zasadach etyki poszczególnych zawodów i stwierdzono, że zawody powinny wymieniać się tymi dokumentami, bowiem dobre standardy należy upowszechniać. Niektóre zawody mają duże doświadczenie w tej dziedzinie, choćby z powodu swojej wieloletniej tradycji, inne zawody są nowe i mogą inspirować się wypracowanymi wcześniej dokumentami. Jednym z przykładowych problemów, jakie były poruszane, były zasady reklamy, różnie sformułowane w zasadach zawodów. Wspólnym tematem, z którym spotykają się zawody zaufania publicznego, są również legislacyjne próby deregulacyjne.

Dostrzeżono potrzebę organizowania pikników integracyjnych, które uznaje się za ważny element wymiany informacji i przyjaźni między ludźmi. Uznano, że kolejne zebranie Małopolskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego należy zorganizować wczesną jesienią 2023.

 

W spotkaniu wzięli udział:

 • Mirosław Boryczko, Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Piotr Gajewski, Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
 • Marek Kaszyński, Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
 • Artur Kłonica, Izba Komornicza w Krakowie
 • Michał Krok, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie
 • Maciej Kubicki, Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
 • Marzena Ksel-Teleśnicka, Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie
 • Filip Pachla, Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Bernardetta Półchłopek-Szczygieł, Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
 • Patrycja Rosół, Małopolski Okręg Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
 • Przemysław Szybka, Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie
 • Marcin Włodarczyk, Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
 • Justyna Zając-Wysocka, Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
 • Witold Zieliński, Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP

 

(PG, PMK)Więcej aktualności