partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol Okno-pol Okno-pol Okno-pol

Szanowni Państwo,

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza na szkolenie: Wymagania sanitarnohigieniczne i bhp w procesie inwestycyjnym

 

Termin szkolenia: 30.10.2017 r.,

Program szkolenia:
  • 16:45–17:00 Rejestracja uczestników 
  • 17:00–17:30 Podstawy prawne dla zastosowania przepisów sanitarnohigienicznych i bhp 
  • 17:30–18:00 Odstępstwa od przepisów, formalność postępowania i jego skutki 
  • 18:00–18:30 Czynniki uciążliwe i szkodliwe oraz wynikające z tego wymagania
  • 18:30–18:45 Krzyżowanie się dróg – podstawowe wymagania sanitarnohigieniczne na przykładzie projektowym 
  • 18:45–19:00 Wymagania sanitarnohigieniczne – różne podejście i interpretacje na przykładzie projektowym

Prezentacja do szkolenia

Miejsce:

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków

Prowadzący:
  • mgr inż. arch. Katarzyna Rapacz-Konias
Uwaga:

Informujemy, że zgłoszenia na szkolenie są dokonywane:
w formie elektronicznej poprzez łącze: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/540
lub telefonicznie pod nr tel. 12 427 26 47

Udział w szkoleniu będzie również możliwy poprzez obserwację prelekcji odbywającej się w sali szkoleniowej Małopolskiej OIA RP, 
za pośrednictwem własnego komputera i serwisu YouTube. Informację o szkoleniu, wraz z adresem dostępu 
prześlemy do członków Małopolskiej OIA RP e-mailem, bezpośrednio przed planowanym szkoleniem. 


Więcej aktualności
informacje2023-08-30
Apel do członków MPOIA RP
Powszechna i wieloletnia praktyka, polegająca na pomijaniu kwestii autorstwa obiektów architektonicznych, chociażby przy okazji podawania informacji o podjęciu czy sfinalizowaniu budowy, o otwarciu obiektu, ale również podczas prezentowania przez firmy użytego materiału budowlanego czy też systemu technicznego, domaga się od dawna interwencji ze strony środowiska architektonicznego. Architekt ma prawo do identyfikacji swojego dzieła ze swoim nazwiskiem – o tym, że istniał ten zwyczaj, świadczą tabliczki na historycznych kamienicach. Prawo prasowe obliguje do zamieszczenia danych odnośnie autora zdjęcia, niestety nie jest obligatoryjne zamieszczenie informacji o autorze sfotografowanego obiektu architektonicznego. Dodatkowo: zmiany w Ustawie prawo budowlane polegające na usunięciu danych projektanta z tablicy budowy, jeszcze bardziej pogłębiają zjawisko zanonimizowania naszej działalności. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP chce podjąć próbę przeciwstawienia się tej sytuacji, między innymi poprzez kierowanie do podmiotów stosujących opisaną wyżej praktykę pism, zachęcających do jej zmiany. Wysłanie takiego monitu powinno następować jako konsekwencja formalnego zgłoszenia do Izby informacji od jej członków – autorów obiektów architektonicznych – zarówno budynków jak i placów, parków itp. – których prezentacja ma miejsce czy też nastąpiła bez informacji o autorze obiektu. Dlatego zwracamy się do Was z prośbą o niezwłoczne dzielenie się wiedzą o zaistniałych w prasie, telewizji, w portalach czy serwisach internetowych tego typu przypadkach. Wdrożenie przez Radę Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP takich działań – w dużej mierze uzależnione od Waszej pomocy – ma w perspektywie przywrócić utraconą rangę naszego zawodu, ma informować społeczeństwo o pozytywnych stronach działalności architektów. Zgłoszenie prezentacji obiektu w mediach