partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Szanowni Państwo,

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza na szkolenie:

a) Umowa o prace projektowe: teoria i praktyka;

Prezentacja do tematu „Umowa…"


b) Kodeks Etyki Zawodowej Architekta: praktyka stosowania

Prezentacja do tematu KEZA

Termin szkolenia: 4.09.2017 r.,

Program szkolenia:
  • 16:45–17:00 – Rejestracja uczestników;
  • 17:00–18:00 – Umowa o prace projektowe. Omówienie zagadnień ogólnych związanych z formułowaniem umów i analizą umów dostarczanych przez zamawiających, przygotowanie umów z podwykonawcami branżowymi, omówienie umowy wzorcowej MPOIA,  elementy umowy mające wpływ na bezpieczeństwo wykonawcy, zamawiającego i powodzenie zadania.
  • 18:00–19:00 – Kodeks Etyki Zawodowej Architekta. Omówienie ogólnych zasad regulujących odpowiedzialność z podziałem na zawodową i dyscyplinarną. Omówienie zasad etyki zawodowej w teorii (KEZA) i w praktyce na podstawie studiów poszczególnych przypadków.

Miejsce:

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków

Prowadzący:
  • arch. Piotr Chuchacz
  • arch. Jarosław Wilk
Uwaga:

Informujemy, że zgłoszenia na szkolenie są dokonywane:
w formie elektronicznej poprzez łącze: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/507
lub telefonicznie pod nr tel. 12 427 26 47

Udział w szkoleniu będzie również możliwy poprzez obserwację prelekcji odbywającej się w sali szkoleniowej Małopolskiej OIA RP, za pośrednictwem własnego komputera i serwisu YOU TUBE. Informację o szkoleniu, wraz z łączem dostępu prześlemy do członków Małopolskiej OIA RP mailem, bezpośrednio przed planowanym szkoleniem. 


Więcej aktualności
informacje2019-08-19
Przyjmę na praktykę studencką
Poniżej zamieszczamy listę architektów MPOIA i pracowni architektonicznych deklarujących gotowość zatrudnienia studenta na praktykę. Jest to kolejny etap współpracy pomiędzy Małopolską OIA RP a Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej. Studentów zapraszamy do korzystania z zamieszczonych zgłoszeń.
Koleżanki i Kolegów Architektów IARP planujących zgłoszenie prosimy o wypełnienie deklaracji zamieszczonej pod załączonym
linkiem. Życzymy udanej i owocnej współpracy. Rada MPOIA RP   Lp. Imię i nazwisko MP Nazwa firmy Okres zatrudnienia Adres / www tel. / e-mail 1. Waldemar Wielgosz MP-2197 W-INWEST Waldemar Wielgosz 3 tyg. lub dłuższy Oświęcimul. Łukasieczicza 8A 607 595 656  biuro@winvest.pl 2.  Krzysztof Strama MP-1096 Susuł & Strama Architekci Sp. z o.o. 3 tyg. lub dłuższy Oświęcimul. Dąbrowskiego 30 604 979 954sekretariat@s2architekci.pl