partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Sejm uchwalił 7 lipca 2023 r. ustawę o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, która 24 lipca 2023 r. została podpisana przez Prezydenta. Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 24 sierpnia 2023 r. Przepisy weszły w życie 24 września 2023 r.

Termin: 23.10.2023 r. godz. 17:00–19:00

17:00–17:05 – Powitanie

17:05–18:25 – Zaprezentowanie najistotniejszych zmian

  1. Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dokonana ustawą z dnia 7 lipca 2023 roku wprowadza fundamentalną zmianę systemu prawnego w obrębie planowania przestrzennego.
  2. Podstawowym i kluczowym instrumentem planowania przestrzennego stosowanym na terenie gmin będzie plan ogólny - nowy akt prawa miejscowego, który zastąpi dotychczasowe studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
  3. Każda gmina w Polsce będzie zobowiązana do uchwalenia planu ogólnego do końca 2025 roku, pod rygorem braku możliwości uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wydawania decyzji o warunkach zabudowy, a co za tym idzie również pozwoleń na budowę. 
  4. Plany ogólne nie będą treściowo tożsame z dzisiejszymi studiami – ograniczać się będą w zasadzie do standardów urbanistycznych i parametrów zabudowy, z wyznaczeniem tzw. stref funkcjonalnych, w pozostałym zakresie dotychczasowe unormowania zawarte w studiach będą uchwalane w ramach strategii rozwoju gmin.
  5. Możliwe będzie jednoczesne procedowanie zmian planu ogólnego i planów miejscowych, co na gruncie dotychczasowych przepisów nie było możliwe. Wprowadza się również możliwość uchwalania planów lub zmian w treści planów w uproszczonym trybie – z pominięciem wniosków do projektu planu i ze skróconym okresem i zakresem konsultacji społecznych.
  6. Decyzje o warunkach zabudowy będą wydawane na różnych zasadach, w zależności od momentu wszczęcia postępowania względem wejścia w życie ustawy oraz wejścia w życie planu ogólnego na terenie gminy, przy czym docelowo stanowić mają jedynie uzupełniający instrument planistyczny, a nie jak dotychczas – alternatywę dla planów miejscowych.
  7. Ustawa przewiduje nowy instrument planistyczny w postaci zintegrowanych planów inwestycyjnych, stanowiących uproszczone plany miejscowe, ale uchwalane na wniosek inwestora, w uproszczonej procedurze, pod warunkiem określonych w tzw. umowie urbanistycznej świadczeń na rzecz gminy.
Prowadzący:
Adwokat. Specjalizuje się w obsłudze prawnej inwestorów oraz wykonawców, w tym architektów, w ramach procesów inwestycyjnych. Doradza przy nabywaniu nieruchomości, udziela wsparcia przy uzyskiwaniu decyzji administracyjnych warunkujących realizację inwestycji. Posiada duże doświadczenie w reprezentacji przedsiębiorców w sporach sądowych oraz procesach karnych, zwłaszcza dotyczących przestępstw gospodarczych oraz skarbowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2014 wpisany na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej, po złożeniu egzaminu adwokackiego z wyróżnieniem. Autor publikacji z zakresu prawa karnego. https://bruzda-konopka.pl/piotr-konopka
 
Miejsce:

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków

Forma:

Stacjonarne z transmisją internetową – łącze będzie przesłane do zarejestrowanych uczestników.

Kontakt do organizatora

12 427-26-47
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel

Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa budowlanego

Tutaj rejestracja do szkolenia