partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Szanowni Państwo,

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza na szkolenie: Projektowanie w obiektach zabytkowych – część II – faza przedprojektowa dla obiektu zabytkowego, charakterystyka badań niezbędnych do rozpoznania budowli zabytkowej.

Termin szkolenia: 26.02.2018 r.

Program szkolenia:

  • 16:45–17:00 – Rejestracja uczestników
  • 17:00–18:30 – Badania przedprojektowe niezbędne do rozpoznania budowli zabytkowej oraz badania konieczne do wykonania przed przystąpieniem do projektu budowlanego w obiekcie zabytkowym objętym ochroną konserwatorską
  • 18:45–20:15 – Mykologia budowlana w kontekście jej zastosowania w obiektach zabytkowych

Na koniec przewidzieliśmy czas na zadawanie pytań. W przerwie szkolenia zapraszamy na kawę i drobny poczęstunek. Koniec szkolenia  planujemy na godzinę  20.30

Miejsce:

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków

Prowadzący:

  • arch. Dominik Mączyński, główny specjalista w NID w Zespole ds. Standardów Badań i Ochrony Dziedzictwa, specjalista mykologiczno-budowlany PSMB, członek PKN ICOMOS, przewodniczący Komisji Drewna PKN ICOMOS, członek Międzynarodowego Komitetu Drewna ICOMOS, posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w projektowaniu i wykonywaniu badań w zabytkach oraz w sporządzaniu ekspertyz mykologicznych w ważnych obiektach zabytkowych na terenie całego kraju. Autor licznych publikacji i wystąpień związanych z tematyką badań i ochrony zabytków. Rzeczoznawca Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  • arch. Paweł Filipowicz, kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Łodzi, od 1982 roku zajmujący się tematyką dziedzictwa kultury; czynny projektant i autor dla obiektów zabytkowych; członek Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Uwaga:

Informujemy, że zgłoszenia na szkolenie są dokonywane: 
w formie elektronicznej poprzez łącze: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/577

lub telefonicznie pod nr tel. 12 427 26 47

Udział w szkoleniu będzie również możliwy poprzez obserwację prelekcji odbywającej się w sali szkoleniowej Małopolskiej OIA RP, za pośrednictwem własnego komputera i serwisu YouTube. Informację o szkoleniu, wraz z adresem dostępu prześlemy do członków Małopolskiej OIA RP e-mailem, bezpośrednio przed planowanym szkoleniem.Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP