partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Szanowni Państwo,

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza na szkolenie: Projektowanie w obiektach zabytkowych – część II – faza przedprojektowa dla obiektu zabytkowego, charakterystyka badań niezbędnych do rozpoznania budowli zabytkowej.

Termin szkolenia: 26.02.2018 r.

Program szkolenia:

  • 16:45–17:00 – Rejestracja uczestników
  • 17:00–18:30 – Badania przedprojektowe niezbędne do rozpoznania budowli zabytkowej oraz badania konieczne do wykonania przed przystąpieniem do projektu budowlanego w obiekcie zabytkowym objętym ochroną konserwatorską
  • 18:45–20:15 – Mykologia budowlana w kontekście jej zastosowania w obiektach zabytkowych

Na koniec przewidzieliśmy czas na zadawanie pytań. W przerwie szkolenia zapraszamy na kawę i drobny poczęstunek. Koniec szkolenia  planujemy na godzinę  20.30

Miejsce:

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków

Prowadzący:

  • arch. Dominik Mączyński, główny specjalista w NID w Zespole ds. Standardów Badań i Ochrony Dziedzictwa, specjalista mykologiczno-budowlany PSMB, członek PKN ICOMOS, przewodniczący Komisji Drewna PKN ICOMOS, członek Międzynarodowego Komitetu Drewna ICOMOS, posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w projektowaniu i wykonywaniu badań w zabytkach oraz w sporządzaniu ekspertyz mykologicznych w ważnych obiektach zabytkowych na terenie całego kraju. Autor licznych publikacji i wystąpień związanych z tematyką badań i ochrony zabytków. Rzeczoznawca Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  • arch. Paweł Filipowicz, kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Łodzi, od 1982 roku zajmujący się tematyką dziedzictwa kultury; czynny projektant i autor dla obiektów zabytkowych; członek Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Uwaga:

Informujemy, że zgłoszenia na szkolenie są dokonywane: 
w formie elektronicznej poprzez łącze: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/577

lub telefonicznie pod nr tel. 12 427 26 47

Udział w szkoleniu będzie również możliwy poprzez obserwację prelekcji odbywającej się w sali szkoleniowej Małopolskiej OIA RP, za pośrednictwem własnego komputera i serwisu YouTube. Informację o szkoleniu, wraz z adresem dostępu prześlemy do członków Małopolskiej OIA RP e-mailem, bezpośrednio przed planowanym szkoleniem.