partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 Spotkanie Zespołu ds. Warunków Wykonywania Zawodu odbyło się 10 stycznia 2024 r.

 

Podczas spotkania do grona Członków Zespołu dołączyły trzy osoby, a kol. arch. Agnieszka Sanecka została powołana na funkcję Sekretarza Zespołu.

W trakcie spotkania dyskutowano o konieczności zaktywizowania działań mających na celu aktualizację wszystkich informacji zamieszczonych na stronie internetowej Zespołu.

Zauważono także potrzebę stworzenia grupy zadaniowej, która zajmować się będzie monitoringiem zamówień publicznych (konkursów i przetargów) oraz lobbingiem na rzecz podniesienia świadomości Zamawiających odnośnie znaczenia jakości pozyskiwanych w wyniku tych zamówień opracowań projektowych oraz usług architektonicznych dla jakości przestrzeni, jakości budynków oraz odpowiedzialnego, racjonalnego i zrównoważonego wydatkowania środków publicznych.

Jako bardzo istotną i pilnie potrzebną aktywność uznano opracowanie czytelnych i łatwo dostępnych rekomendacji dla Członków MPOIA RP odnośnie zakresu projektu budowlanego, a w szczególności części obejmującej projekt techniczny.

Członkostwo w Zespole jest otwarte dla wszystkich Członków MPOIA. Rada MPOIA RP zaprasza osoby zainteresowane udziałem w pracach ZWWZ do zgłaszania akcesu.

Kolejne spotkanie Zespołu odbędzie się 14.02.2024 r. o godz. 17:30.