partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

W siedzibie MPOIA RP odbyło się 22 stycznia 2024 r. zebranie Zespołu Urbanistycznego MPOIA RP. W zebraniu uczestniczyło 8 osób. Omówiono podstawowe założenia przyszłej działalności zespołu.
Jako najważniejsze wymieniono doradztwo Radzie i przewodniczącemu Rady w sprawach architektury i urbanistyki, badanie najważniejszych problemów w tych dziedzinach oraz publiczne zajmowanie głosu w tych sprawach.
Zespół powinien się składać z wybitnych przedstawicieli naszego środowiska i powinien działać na terenie całego województwa. Dlatego należy naiązać współpracę z Miejskimi i Gminnymi Komisjami Urbanistyczno-Architektonicznymi.
W tym celu należy złożyć pisemną ofertę współpracy i przesłać ją do władz samorządowych. Szczegółowe sprawozdanie z zebrania znajduje się archiwum MPOIA RP.Więcej aktualności