partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Przedstawiciele Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP spotkali się
z Władzami Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 

 

Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK podpisał umowę o współpracy z Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP w dniu 22 sierpnia 2022 r.

W nawiązaniu do tej Umowy oraz zajęć dydaktycznych, które przedstawiciele MPOIA RP prowadzili na kierunkach Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna w roku akademickim 2022/2023, w dniu 17.01.2024 odbyło się spotkanie koordynacyjne odnośnie kontynuacji współpracy.

 

 

W spotkaniu uczestniczyli ze strony URK:

  • dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. URK – Prorektor ds. Kształcenia,
  • dr hab. inż. Leszek Książek, prof. URK – Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji,
  • dr hab. inż. Tomasz Bergel, prof. URK – Prodziekan ds. kierunków: Inżynieria Środowiska, Inżynieria i Gospodarka Wodna oraz Architektura Krajobrazu,
  • dr hab. inż. Tomasz Salata, prof. URK – Prodziekan ds. kierunków: Geodezja i Kartografia, Gospodarka Przestrzenna,
  • prof. dr hab. inż. Józef Hernik – Kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu.

W spotkaniu ze strony MPOIA RP uczestniczyli:

  • arch. Marek Kaszyński – Przewodniczący Rady MPOIA RP
  • arch. Witold Zieliński – Zastępca Przewodniczącego Rady MPOIA RP

Podczas spotkania omówiono następujące kwestie:

  1. Zakres i formę zajęć dydaktycznych prowadzonych przez przedstawicieli MPOIA RP na UR
  2. Powołanie przy Małopolskiej Okręgowej Izbie Architektów RP międzyuczelnianego Zespołu ds. oceny standardów Kształcenia na kierunku Architektura Krajobrazu

 

Obydwie strony zadeklarowały wolę pogłębienia współpracy w omawianym zakresie.

 

 Więcej aktualności