partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 Pierwsze w tym roku spotkanie Zespołu Ochrony Zabytków
odbyło się 8 stycznia 2024 roku.

 

Spotkaniu przewodniczył kol. Grzegorz Lechowicz – Koordynator ZOZ. W trakcie spotkania omówiono problemy z jakimi spotykają się Koleżanki i Koledzy w trakcie procedowania dokumentacji w Małopolskim Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków. Do spraw które wymagają interwencji Izby należą:

  1. Brak możliwości przeniesienia decyzji pozwolenia konserwatorskiego na nowego właściciela.
  2. Brak możliwości zmiany pozwolenia konserwatorskiego wynikająca ze zmian istotnych w trakcie realizacji inwestycji.
  3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych do budynków objętych ochroną konserwatorską – konieczność zmiany warunków technicznych.
  4. Terminowość decyzji pozwolenia na budowę.

W drugiej części spotkania rozmawiano o planowanych zmianach na stanowisku Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W związku z powyższym członkowie zespołu uważają za rzecz priorytetową włączenie przedstawiciela Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP do Sądu Konkursowego, który będzie miał za zadanie wybór właściwej osoby na to ważne stanowisko. Jako środowisko zawodowe jesteśmy żywotnie zainteresowani kwalifikacjami i wizją miasta osoby kandydującej na stanowisko Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W związku z tym, że niektóre tematy wymagają zmian ustawowych postanowiono opracować wnioski i skierować do KRIA w celu podjęcia inicjatywy legislacyjnej. Na koniec spotkania Zespól zaakceptował jednogłośnie kandydaturę kol. Tadeusza Półchłopka na funkcję Sekretarza ZOZ.

 arch. Grzegorz Lechowicz

 

  • IMG_3913
  • IMG_3914
  • IMG_3915
  • IMG_3916

 

 

 

 Więcej aktualności