partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Uwaga!

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/474

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/473

Nowa data wejścia w życie przepisów to 1 sierpnia 2024 r.!!!