partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Z rekomendacji KRIA zasiadać w Radzie będzie Architekt IARP dr hab. inż. Wojciech Korbel prof. PK.

Do głównych zadań Rady Dostępności należy opiniowanie i doradztwo w procesie tworzenia, konsultowania i nowelizowania aktów prawnych, po to by w jak największym stopniu zawierało ono rozwiązania sprzyjające dostępności. Polska realizuje program Dostępność Plus w ramach unijnej Polityki Spójności na lata 2021-2027.

Z sylwetką Architekta IARP dr hab. inż. Wojciech Korbel prof. PK. , można zapoznać się m.in. tutaj:

https://www.pk.edu.pl/images/szkola_doktorska/promotorzy/Korbel_Sylwetka_promotora_pol.pdf

oraz tutaj  https://kuiasm.pk.edu.pl/dr-hab-inz-arch-wojciech-korbel-prof-pk/