partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Nowy termin - 12.12.2014

Rada MpOIA kontynuuje starania o dostęp do PN.

Nowe Rozporządzenie weszło w życie 25 września.

Pracuje Zespół Rzeczoznawców.

 Więcej aktualności