partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

 

Zespół ds. Legislacji MpOIA spotkał się 10 września

Na spotkaniu pracowano nad ostateczną redakcją listu kierowanego do architektów z UE, omawiano rządowy projekt "małej nowelizacji prawa budowlanego" oraz dyskutowano na temat słowniczka pojęć architektonicznych i możliwości zmiany art. 36a ustawy Prawo budowlane.

 

List do architektów z UE ma zostać skierowany do europejskich izb architektonicznych celem zainicjowania wymiany doświadczeń, na początku w zakresie procedur dotyczących ustalania minimalnych odległości pomiędzy projektowanymi budynkami i granicami działek sąsiednich, położonych na terenach zabudowy mieszkaniowej. Po zakończeniu pracy nad tekstem list zostanie przekazany do KRIA i wysłany do izb z UE.

 

Projekt małej nowelizacji prawa budowlanego to rządowy projekt o oficjalnej nazwie "projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw". Jego tekst w wersji przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 5 sierpnia 2014 r. skierowany został 26 sierpnia 2014 r. do Sejmu (w załączeniu).

Dyskusja Zespołu ds. Legislacji koncentrowała się wokół nowelizowanego art. 29 wprowadzającego zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwoleń na budowę w sytuacji- budowy "budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane” oraz wykonywania robót budowlanych polegających na "przebudowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków;”.

 

Słowniczek pojęć architektonicznych - stanowić będzie opracowanie pomocne w codziennej pracy. Zawierać będzie zarówno informacje o definicjach zawartych w obowiązujących aktach prawa, jak i zredagowane przez architektów z MpOIA hasła pojęć nieujętych w przepisach.

 

Art. 36a ustawy Prawo budowlane - to przepis niosący w sobie wiele niejasności i przynoszący problemy interpretacyjne. Zdaniem architektów winien być zmieniony. Zespół omawiał możliwe korekty przepisu i jego konsekwencje dla procedur administracyjnych.

 

Bożena Nieroda

 

W spotkaniu w dniu 10 września udział wzięli: Piotr Loch, Grzegorz Jachym, Stanisław Pałka, Joanna Baranek Stach, Olaf Jasnorzewski, Grzegorz Lechowicz, Wojciech Dobrzański, Robert Techmański, Anna Serafin, Bożena Nieroda