partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

 

Zespół ds. Legislacji MpOIA spotkał się 10 września

Na spotkaniu pracowano nad ostateczną redakcją listu kierowanego do architektów z UE, omawiano rządowy projekt "małej nowelizacji prawa budowlanego" oraz dyskutowano na temat słowniczka pojęć architektonicznych i możliwości zmiany art. 36a ustawy Prawo budowlane.

 

List do architektów z UE ma zostać skierowany do europejskich izb architektonicznych celem zainicjowania wymiany doświadczeń, na początku w zakresie procedur dotyczących ustalania minimalnych odległości pomiędzy projektowanymi budynkami i granicami działek sąsiednich, położonych na terenach zabudowy mieszkaniowej. Po zakończeniu pracy nad tekstem list zostanie przekazany do KRIA i wysłany do izb z UE.

 

Projekt małej nowelizacji prawa budowlanego to rządowy projekt o oficjalnej nazwie "projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw". Jego tekst w wersji przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 5 sierpnia 2014 r. skierowany został 26 sierpnia 2014 r. do Sejmu (w załączeniu).

Dyskusja Zespołu ds. Legislacji koncentrowała się wokół nowelizowanego art. 29 wprowadzającego zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwoleń na budowę w sytuacji- budowy "budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane” oraz wykonywania robót budowlanych polegających na "przebudowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków;”.

 

Słowniczek pojęć architektonicznych - stanowić będzie opracowanie pomocne w codziennej pracy. Zawierać będzie zarówno informacje o definicjach zawartych w obowiązujących aktach prawa, jak i zredagowane przez architektów z MpOIA hasła pojęć nieujętych w przepisach.

 

Art. 36a ustawy Prawo budowlane - to przepis niosący w sobie wiele niejasności i przynoszący problemy interpretacyjne. Zdaniem architektów winien być zmieniony. Zespół omawiał możliwe korekty przepisu i jego konsekwencje dla procedur administracyjnych.

 

Bożena Nieroda

 

W spotkaniu w dniu 10 września udział wzięli: Piotr Loch, Grzegorz Jachym, Stanisław Pałka, Joanna Baranek Stach, Olaf Jasnorzewski, Grzegorz Lechowicz, Wojciech Dobrzański, Robert Techmański, Anna Serafin, Bożena Nieroda

 Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP