partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

16 września 2014 r. odbyło się spotkanie architektów pracujących nad zredagowaniem Słownika pojęć architektonicznych – przydatnych w codziennej pracy architekta.

Podczas spotkania ustalono:

– Opracowany zbiór haseł z definicjami pochodzącymi z obowiązujących aktów prawa zostanie uzupełniony o numerację dzienników ustaw, materiał przygotuje Piotr Chuchacz

– Przygotowane zostanie zestawienie haseł pojęć, które obecnie obowiązują, jednakże wymagają ponownego zdefiniowania z racji ich wadliwości lub nie są jeszcze zdefiniowane

– Prace redakcyjne rozpoczęte zostaną od przygotowanie około 10 definicji pojęć często stosowanych. Wstępnie wskazano na następujące pojęcia:

  • elewacja
  • elewacja frontowa
  • szerokość elewacji frontowej
  • wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej
  • wysokość budynku
  • wysokość obiektu budowlanego
  • wysokość zabudowy
  • powierzchnia zabudowy

 

– Podzespół ds. Słownika otrzyma dostęp do własnej logowanej części strony mpoia.pl, nad wykonaniem zadania czuwać będzie Maciej Nitka. Początkowo wgląd w prace słownikowe uzyskają członkowie Zespołu ds. Legislacji, Zespołu Rzeczoznawców oraz Rada MpOIA.

– Przyjęto, że prace redakcyjne prowadzone będą korespondencyjnie. Raz w miesiącu organizowane będą spotkania celem przedyskutowania opracowanego wstępnie materiału.

– Po opracowaniu haseł w MpOIA - będą one konsultowane przez Radę Legislacyjną KRIA, skupiającą przedstawicieli wszystkich izb okręgowych IARP. Po zakończeniu prac nastąpi nagłośnienie opracowanych haseł Słownika na stronie internetowej IA oraz poprzez czasopismo Z:A.

 

W spotkaniu w dniu 16 września 2014 r. udział wzięli: Joanna Baranek-Stach, Piotr Chuchacz, Maciej Nitka, Bożena Nieroda

 

Bożena Nieroda