partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

16 września 2014 r. odbyło się spotkanie architektów pracujących nad zredagowaniem Słownika pojęć architektonicznych – przydatnych w codziennej pracy architekta.

Podczas spotkania ustalono:

– Opracowany zbiór haseł z definicjami pochodzącymi z obowiązujących aktów prawa zostanie uzupełniony o numerację dzienników ustaw, materiał przygotuje Piotr Chuchacz

– Przygotowane zostanie zestawienie haseł pojęć, które obecnie obowiązują, jednakże wymagają ponownego zdefiniowania z racji ich wadliwości lub nie są jeszcze zdefiniowane

– Prace redakcyjne rozpoczęte zostaną od przygotowanie około 10 definicji pojęć często stosowanych. Wstępnie wskazano na następujące pojęcia:

  • elewacja
  • elewacja frontowa
  • szerokość elewacji frontowej
  • wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej
  • wysokość budynku
  • wysokość obiektu budowlanego
  • wysokość zabudowy
  • powierzchnia zabudowy

 

– Podzespół ds. Słownika otrzyma dostęp do własnej logowanej części strony mpoia.pl, nad wykonaniem zadania czuwać będzie Maciej Nitka. Początkowo wgląd w prace słownikowe uzyskają członkowie Zespołu ds. Legislacji, Zespołu Rzeczoznawców oraz Rada MpOIA.

– Przyjęto, że prace redakcyjne prowadzone będą korespondencyjnie. Raz w miesiącu organizowane będą spotkania celem przedyskutowania opracowanego wstępnie materiału.

– Po opracowaniu haseł w MpOIA - będą one konsultowane przez Radę Legislacyjną KRIA, skupiającą przedstawicieli wszystkich izb okręgowych IARP. Po zakończeniu prac nastąpi nagłośnienie opracowanych haseł Słownika na stronie internetowej IA oraz poprzez czasopismo Z:A.

 

W spotkaniu w dniu 16 września 2014 r. udział wzięli: Joanna Baranek-Stach, Piotr Chuchacz, Maciej Nitka, Bożena Nieroda

 

Bożena Nieroda

 Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP