partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy


Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów zwróciła się do starostw Województwa Małopolskiego o udostępnienie list wydanych pozwoleń na budowę, autorów projektów i kubatur zatwierdzanych obiektów.

Już wstępnie pozyskane dane pozwoliły na uruchomienie kontroli przebiegającej w dwóch kierunkach:

1. Naruszenia kompetencji polegającego na opracowaniu projektów przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień.

2. Wyłonienia listy osób, które wykonały niezwykle dużą ilość projektów budowlanych (nawet kilkaset rocznie). Rodzi to uzasadnione podejrzenia, iż mogło w takich przypadkach dojść do podpisywania projektów, nad którymi projektant nie mógł sprawować należytej kontroli.

MpOIA spotkała się dwukrotnie z odmową udostępnienia oczekiwanych informacji. Dotyczyło to Starostw Powiatowych w Olkuszu i Krakowie. Niestety Urząd Wojewódzki podzielił racje tych urzędów i w wyniku tego MpOIA złożyła skargę na obie odmowy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W dniu 23.09.2014 r. otrzymała w obu sprawach korzystny dla Izby wyrok.

Sąd uznał, że Izba Architektów z mocy art.17 Konstytucji RP oraz na podstawie ustawy o samorządach zawodowych reprezentuje interesy Państwa Polskiego, a tym samym działała w interesie publicznym żądając spisu wydanych pozwoleń na budowę wraz z autorami projektów i wielkością (kubatury) obiektów.

Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił przytoczoną w skardze argumentację MpOIA i uznał, że skoro Państwo Polskie wydzieliło na rzecz Izby ze swoich kompetencji kontrolę nad należytym wykonywaniem zawodu, przekazało tym samym prawo pieczy nad szczególnym interesem publicznym z tym związanym. Odmowa udzielenia MpOIA żądanej informacji przez starostwa uznana została za nieuzasadnioną.

Czekamy na prawomocność i pisemne uzasadnienie wyroku, ale już dzisiaj cieszymy się ze zrozumienia przez sąd naszej trudnej roli depozytariusza zaufania publicznego.

MpOIA przed sądem reprezentowali: Pani mec. Elżbieta Witkowska, Sekretarz

MpORIA Grzegorz Lechowicz oraz członek Rady Witold Zieliński.Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP