partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy


Kol. Bożena Nieroda poinformowała o spotkaniu Grupy Zespołu Słownika Pojęć architektonicznych, który współtworzą członkowie Zespołu ds. Legislacji oraz Rzeczoznawców. Omówiono materiał wyjściowy opracowany przez kol. Piotra Chuchacza i określono początkowe zadania Grupy. Będzie to redakcja podstawowych haseł związanych z parametryzacją obiektu. 


Omówiono zasadę korzystania z logowanej części portalu mpoia.pl, które będzie miejscem roboczej dyskusji. Przyjęto także harmonogram kolejnych spotkań oraz ich tematykę. 


Rozważano kwestię dokumentowania opracowanych przez Zespół Rzeczoznawców opinii. Kol.: K. Kiendra, W. Dobrzański i G. Lechowicz podkreślili rolę takich opracowań w ew. rozstrzygnięciach sporów sądowych. Kol. I. Przybyłkiewicz nawiązała do idei aby opinie te uzupełniane były rysunkami dla pełnej jednoznaczności. Ponadto omawiano sprawę projektu zmiany Statutu – w odpowiedzi na list Sekretarza KRIA.


Kolejne spotkania odbędą się 18 listopada oraz 16 grudnia.

 

Sekretarz Zespołu Rzeczoznawców przy MPOIA RP

Marta Bruzda, architekt IARP