partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy


Kol. Bożena Nieroda poinformowała o spotkaniu Grupy Zespołu Słownika Pojęć architektonicznych, który współtworzą członkowie Zespołu ds. Legislacji oraz Rzeczoznawców. Omówiono materiał wyjściowy opracowany przez kol. Piotra Chuchacza i określono początkowe zadania Grupy. Będzie to redakcja podstawowych haseł związanych z parametryzacją obiektu. 


Omówiono zasadę korzystania z logowanej części portalu mpoia.pl, które będzie miejscem roboczej dyskusji. Przyjęto także harmonogram kolejnych spotkań oraz ich tematykę. 


Rozważano kwestię dokumentowania opracowanych przez Zespół Rzeczoznawców opinii. Kol.: K. Kiendra, W. Dobrzański i G. Lechowicz podkreślili rolę takich opracowań w ew. rozstrzygnięciach sporów sądowych. Kol. I. Przybyłkiewicz nawiązała do idei aby opinie te uzupełniane były rysunkami dla pełnej jednoznaczności. Ponadto omawiano sprawę projektu zmiany Statutu – w odpowiedzi na list Sekretarza KRIA.


Kolejne spotkania odbędą się 18 listopada oraz 16 grudnia.

 

Sekretarz Zespołu Rzeczoznawców przy MPOIA RP

Marta Bruzda, architekt IARP

 Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP