partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Nowe Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz.U.2014.1278) weszło w życie 25 września.

Dziennik Ustaw

Porównanie treści obu wersji tego rozporządzenia – przygotowane przez Komisję ds. Legislacji przy KRIA. Zgodnie z intencją autorów kompilacji – pragniemy zwrócić uwagę, że przesłane porównanie nie jest tekstem jednolitym rozporządzenia. Z tego względu materiał należy traktować wyłącznie jako poglądowy.