partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

Podczas spotkania Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów z przedstawicielami Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanowiono podjąć starania mające na celu umożliwienie architektom, zrzeszonym w IARP uzyskania bezpłatnego dostępu do Polskich Norm – podobnie do możliwości jaką już dziś mają inżynierowie zrzeszeni w PIIB. Ponieważ kwestie prawne Izba Inżynierów regulowała na szczeblu ogólnopolskim – Rada MpOIA zwróciła się do KRIA z wnioskiem o podjęcie stosownych działań.

 

W załączniku – pismo MpOIA do KRIA w tej sprawie.


Pismo MpOIA dot. normy budowlane