partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

W Ministerstwie Rozwoju i Technologii, odbył się w środę 30 sierpnia kongres pt. „Cyfryzacja procesu budowlanego w praktyce” – organizowany przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Podczas wydarzenia zaprezentowano dostępne usługi cyfrowe oferowane przez nadzór budowlany, a także plany w zakresie przyszłych działań dotyczących pełnej cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego.

Zaprezentowano m.in. portal e-Budownictwo, który został właśnie uruchomiony, a który skupia e-usługi, takie jak:

 • e-Budownictwo Wnioski – gdzie można złożyć elektronicznie wniosek o wydanie decyzji o WZ, pozwolenie na budowę, rozbiórkę i wiele innych;
 • EDB – gdzie można utworzyć i prowadzić elektroniczny dziennik budowy;
 • c-KOB – gdzie można założyć i prowadzić elektroniczną książkę obiektu;
 • e-CRUB – centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Dorota Cabańska – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego podkreślała, że proces cyfryzacji to bardzo trudny i złożony proces, ale i szeroko rozumiana współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjno-budowalnego. Minister Waldemar Buda zwracał uwagę, że wszystkie procedury należy zdecydowanie i maksymalnie możliwie uprościć, bo dzisiaj proces budowlany, cała branża budowlana, to jest wielki motor polskiej gospodarki. Wiceminister Piotr Uściński poinformował, że w Ministerstwie Rozwoju i Technologii działa zespół do spraw BIM, który za kilka tygodni ma ogłosić raport ze swojej działalności i przedstawić ścieżkę szybkich zmian i dojścia do nowoczesnego budowania w Polsce.

Organizatorzy podkreślali, że ważna jest popularyzacja cyfryzacji, czemu ma służyć m.in. nowy portal e-Budownictwo. Planowane są również zmiany w prawie, wprowadzające obowiązek wprowadzenia e-usług i pełnej cyfryzacji procedur w budownictwie, uwzględniając przy tym okres przejściowy.

Podczas wydarzenia goście z Hiszpanii (Sergio Vazguez – President of CEBC), Finlandii (Anna-Riitta Kallinen – Project Menager of RAVA3Pro), Łotwy (Svetlana Mjakuskina – Director of State Construction Control Bureau) i Estonii (Taavi Jacobson – Head of the Building Registry/ e-Construction Platform Department in Ministry of Climate) – jako główni partnerzy GUNB we współpracy w zakresie systemów do obsługi postępowań administracyjnych w budownictwie oraz BIM, zaprezentowali zagraniczne praktyki w zakresie cyfryzacji procesu inwestycyjno – budowlanego, w tym również funkcjonowania w systemie BIM.

Podczas debaty pt: Cyfryzacja procesu budowlanego – konieczność czy szansa? Jednoznacznie stwierdzono, że proces ten jest koniecznością, a zarazem podkreślono, że jest ogromną szansą na usprawnienie wszystkich etapów inwestycji, a także szansą na ujednolicenie interpretacji przepisów. Cyfryzacja pozwala również m.in. zmniejszyć koszty i przestrzeń wymaganą dla prowadzenia archiwów dokumentacji. W debacie wzięli udział: Izabela Basińska-Cedro – Z-ca Wojewódzkiego Inspektora nadzoru Budowlanego w Opolu, Grzegorz Polak – Dyrektor Departamentu Usług Cyfrowych GUNB, Adam Baryłka – Dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji MRiT, Mirosław Boryczko – Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Radosław Sekunda – Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Warszawa.

Organy Nadzoru Budowlanego w Krakowie reprezentowały: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inż. Małgorzata Boryczko – powiat grodzki oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inż. arch. Gabriela Więcek-Kroczek – powiat krakowski ziemski.

Małopolską Okręgową Izbę architektów reprezentowała arch. Bernadetta Półchłopek-Szczygieł

Zdaniem MPOIA RP należy podkreślić że, aby cyfryzacja procesu budowlanego działała poprawnie, muszą być do tego w pełni przygotowane wszystkie podmioty zaangażowane w ten proces, a więc poza głównymi organami Administracji Architektoniczno-Budowlanej, również m.in. Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Komendy Wojewódzkie Straży Pożarnej itd.

 • 20230830-01
 • 20230830-02
 • 20230830-03
 • 20230830-04
 • 20230830-05
 • 20230830-06
 • 20230830-07
 • 20230830-08
 • 20230830-09
 • 20230830-10
 Więcej aktualności