partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

Szanowni Państwo, 

Rada Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz Zarząd Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Poznań przesyłają w załączeniu pismo skierowane do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie konkursu urbanistyczno-architektonicznego ogłoszonego przez Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. dotyczącego zabudowy mieszkaniowej w Poznaniu przy ul. Żelaznej.

arch. Katarzyna Wrońska
Kierownik Biura Rady WPOIA RP

 

 

 

 


Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w opracowaniach zespołów problemowych oraz w stanowiskach i komunikatach Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.