partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

W imieniu Rady Wielkopolskiej OIA RP oraz Zarządu SARP Oddział Poznań w załączeniu przekazujmy pismo Przewodniczącego WPOIA RP kol. arch. Bartosza Jarosza oraz Prezesa SARP Oddział Poznań kol. arch. Wojciecha Krawczuka w sprawie ogłoszenia, we współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, konkursu architektonicznego dla studentów pn. „UWOLNIĆ BOGDANKĘ”.

Konkurs ma charakter studialny i dotyczy terenu rekreacyjnego zlokalizowanego w granicach Poznania.

 

 

Wszystkie informacje dot. w/w konkursu dostępne są na stronie: https://poznan.sarp.pl/2023/10/16/studencki-konkurs-architektoniczny-studialno-koncepcyjny-uwolnic-bogdanke/

 Więcej aktualności