partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Konkurs rekomendowany przez SARP na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Przesiadkowego

Ostrzeżenie dot. konkursu "Polacy w KL Auschwitz. Mieszkańcy ziemi oświęcimskiej w czasie II Wojny Światowej"