partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Gala ogłoszenia wyników online: 8.06 17–19
 
eM4.Pracownia Architektury. Brataniec – Pawilon Edukacyjny Kamień w Warszawie
 

Koncepcja nowego budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku