partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Ustawa deregulacyjna – głównym powodem zwołania Zjazdu

Zmiany w dostępie do zawodów regulowanych dotyczące wykształcenia i praktyk zawodowych.

Opinia Rady o projekcie Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego.