partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Z datą 30 grudnia 2016 r. opublikowane zostały dwie istotne dla procesu inwestycyjnego ustawy:

  • ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U.2016.2249);
  • ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U.2016.2255).

 

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach - zmienia procedury uzyskiwania zgody na usunięcie drzew lub krzewów określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz nowelizuje ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Natomiast ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców - wprowadza m.in. zmiany w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych dotyczące lokalizacji zjazdów (art. 29) oraz w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane w zakresie dotyczącym "zgłoszeń" (art. 29) oraz nieistotnych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego (art. 36a). Szczególną uwagę należy zwrócić na nową treść art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy Prawo budowlane, który po nowelizacji uzyskał brzmienie "instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, klimatyzacyjnych i telekomunikacyjnych wewnątrz użytkowanego budynku;"


Obie ustawy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.


Szczegółowe informacje dotyczące ww. ustaw znaleźć można na stronie internetowej Prezydenta RP http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,17,grudzien-2016-r-.htmlW załączeniu:
1. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U.2016.2249);
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U.2016.2255).
3. Informacja ze strony internetowej Prezydenta RP dot. ustawy Dz.U.2016.2249
4. Informacja ze strony internetowej Prezydenta RP dot. ustawy Dz.U.2016.2255

 

Rada MPOIA

31.12.2016 r.