partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Z datą 30 grudnia 2016 r. opublikowane zostały dwie istotne dla procesu inwestycyjnego ustawy:

  • ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U.2016.2249);
  • ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U.2016.2255).

 

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach - zmienia procedury uzyskiwania zgody na usunięcie drzew lub krzewów określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz nowelizuje ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Natomiast ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców - wprowadza m.in. zmiany w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych dotyczące lokalizacji zjazdów (art. 29) oraz w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane w zakresie dotyczącym "zgłoszeń" (art. 29) oraz nieistotnych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego (art. 36a). Szczególną uwagę należy zwrócić na nową treść art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy Prawo budowlane, który po nowelizacji uzyskał brzmienie "instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, klimatyzacyjnych i telekomunikacyjnych wewnątrz użytkowanego budynku;"


Obie ustawy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.


Szczegółowe informacje dotyczące ww. ustaw znaleźć można na stronie internetowej Prezydenta RP http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,17,grudzien-2016-r-.htmlW załączeniu:
1. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U.2016.2249);
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U.2016.2255).
3. Informacja ze strony internetowej Prezydenta RP dot. ustawy Dz.U.2016.2249
4. Informacja ze strony internetowej Prezydenta RP dot. ustawy Dz.U.2016.2255

 

Rada MPOIA

31.12.2016 r.Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP