partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

17 grudnia 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. z dnia 16 września 2016 r. poz. 1493).

Obszerną informację na temat rozporządzenia wraz z przykładowo wypełnionymi wzorami dostępnymi w wersji edytowalnej - opublikowało na swojej stronie Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (informacja z dnia 16.12.2016 r.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016r.


Rozporządzenie określa wzory:

  1. Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1), który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
  2. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2), które stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;
  3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3), które stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
  4. Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4), która stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;
  5. Decyzja o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (B-5), która stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.


Ministerstwo zamieściło wzory wypełniania powyższych druków, które dostępne są TUTAJ.


Do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego złożonego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.


Informacja o wejściu w życie rozporządzenia była treścią ostatniego newslettera ArchiLegis #33 rozesłanego do wszystkich architektów IARP - 7 grudnia.

http://www.warsztatarchitekta.pl/prawo/komisja-ds- legislacji-przy- kria-rp


W przypadku pojawienia się wątpliwości odnośnie stosowania rozporządzenia - pytania prosimy wysyłać do biura MPOIA. Będziemy na nie odpowiadać lub kierować do odpowiednich instytucji (MUW, MIiB).

Rada MPOIA
17.12.2016 r.