partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Mamy przykry obowiązek poinformować, że od stycznia 2017 roku składka członkowska w IARP wynosi 78 zł / mies.

 
Podstawą tej zmiany jest uchwała nr 3 V Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu IARP oraz uchwała Krajowej Rady IARP z dnia 16 listopada 2016 (Uchwała nr O-69-IV-2016).
 
W komentarzu pragniemy dodać, że zmiana stawki składki jest wynikiem obowiązującego w IARP mechanizmu corocznej waloryzacji tej kwoty. Delegaci na Zjazd Krajowy (w tym z MPOIA) podjęli próbę uchylenia tego mechanizmu lecz propozycja nie zyskała akceptacji większości.


Więcej informacji na: http://www.mpoia.pl/index.php/mpoia/skladki-czlonkowskie