partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

W związku z toczącym się na kilku płaszczyznach procesem legislacyjnym, dotyczącym aktów prawnych związanych z wykonywaniem naszego zawodu, pragniemy podzielić się informacją o działaniach prowadzonych przez Izbę Architektów w stosunku do projektów ustaw proponowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

1. Zakończyły się konsultacje projektu nowej ustawy o architektach, inżynierach budownictwa i urbanistach. Małopolska Okręgowa Izba Architektów biorąc udział w tych konsultacjach, wyraziła swoje stanowisko w piśmie (zał. 1) skierowanym do Krajowej Rady Izby Architektów, odnosząc się kierunkowo do rozwiązań proponowanych w ustawie. Stanowisko to jest zbieżne ze opiniami i uwagami sformułowanymi przez Śląską Okręgową Izbę Architektów (zał. 2).

W wyniku wewnętrznych konsultacji wyklarowało się stanowisko Krajowej Rady Izby Architektów w sprawie proponowanej ustawy, które zostało przesłane do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (zał. 3) Projekt z 01.09.2017 r. ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach (zał. 4 i 5).

2. Do dnia 06.10,2017 r. trwają konsultacje projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego.

W tej sprawie zamieściliśmy już informację na naszej stronie www:
http://www.mpoia.pl/index.php/wsparcie/informacje/1220-beda- nowe-przepisy
W projekcie ustawy pojawiły się znaczące zmiany dotyczące Prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Propozycje zmian w ustawach są aktualnie przedmiotem intensywnych prac prowadzonych w naszym Zespole ds. legislacji oraz Komisji Legislacji przy KRIA.

Wszystkich zainteresowanych tym tematem prosimy o nadsyłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. swoich spostrzeżeń, uwag i wniosków.
Projekt z 20.09.2017 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno- budowlanego (zał. 6).

3. Informujemy, że trwają również konsultacje ustawy w sprawie uproszczeń realizacji inwestycji służących obronności państwa (zał. 7) oraz ustawy o ochronie danych osobowych (zał. 8) wraz z uzasadnieniem (zał. 9).

4. Odbyły się również konsultacje do ustawy o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego związanej z reformą procesu inwestycyjno-budowlanego. Konsultacje zakończyły się 15.09.2017 r.
Projekt z 01.09.2017 r. ustawy o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego (zał. 10), zamieszczamy też stanowisko Śląskiej OIA w sprawie tego projektu (zał. 11).

 

Informujemy także, że istnieje możliwość bieżącego śledzenia aktywności legislacyjnej rządu i Sejmu.
Na internetowej stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa pojawiają się informacje o procedowanych, istotnych dla architektów, projektach ustaw - tworzących duży pakiet zmian o charakterze systemowym.
Prace te są na bieżąco dokumentowane tak, że można śledzić wprowadzane zmiany i oczekiwane terminy zakończenia poszczególnych etapów.
I tak:
22.09.2017 r. - opublikowana została informacja o przekazanym do konsultacji publicznych, przygotowanym 20 września 2017 r. projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego, zwanej w skrócie "ustawą inwestycyjną";. Konsultacje publiczne mają zakończyć się 6 października 2017 r. a projekt skierowany ma być do Sejmu jeszcze w 2017 r. Informacja o projekcie zamieszczona jest na stronie Ministerstwa pod adresami:
- http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938- 1798022-p_1.htm
- http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938- 1798016-p_1.htm

Przebieg procesu legislacyjnego publikowany jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacyjnego - z numerem z wykazu UD300 - pod adresem:
- https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303101/katalog/12458807#12458807
Równocześnie, w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa procedowane są jeszcze dwa inne projekty ustaw odnoszące się do procesu inwestycyjnego. Są to: projekt ustawy o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego oraz projekt ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach.

Szersze informacje na temat projektów nowych aktów prawnych uzyskać można pod adresem:
- http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938- 1797955-p_5.htm

Konsultacje publiczne projektów obu ustaw już zostały zakończone. Dalsze ich losy obserwować można na stronach Rządowego Centrum Legislacji:
- projekt ustawy o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12302356
- projekt ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12302354

Rada MPOIA, 27 września 2017 r.