partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy.

Poniżej publikujemy dokumenty składające się na Stanowisko Rady MPOIA RP
ws interpretacji przepisów, po wejściu w życie ustawy z dnia 13 lutego 2020 r.
o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

 

 

001 - Pismo przewodnie 002 - Stanowisko 003 - Analiza materiału

 

 

 Więcej aktualności