partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy.

Poniżej publikujemy dokumenty składające się na Stanowisko Rady MPOIA RP
ws interpretacji przepisów, po wejściu w życie ustawy z dnia 13 lutego 2020 r.
o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

 

 

001 - Pismo przewodnie 002 - Stanowisko 003 - Analiza materiału