partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Rada MPOIA RP informuje, że w rubryce ZAŁATW SPRAWĘ uruchamia zakładkę, w której porządkuje informacje mające wpływ na pracę architektów IARP w związku z sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa. 
Krajowa Rada Izby Architektów Uchwałą nr 9 XIV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP
z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie Funduszu Pomocy Architektom – COVID-19 Na podstawie art. 31 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117), w związku z art. 14h ust. 2 oraz art. 31zy2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych {Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), utworzyła Fundusz Pomocy Architektom – COVID-19, którego celem jest wsparcie architektów, członków Izby Architektów RP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19, oraz ograniczeniami działalności gospodarczej wprowadzonymi w ramach walki z epidemią przez władze państwowe.
Zachęcamy do regularnego zapoznawania się z jej zawartością.


Więcej aktualności