partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Informacje mające wpływ na pracę architektów IARP w związku z sytuacją spowodowaną epidemią wirusa SARS-CoV-2.

  • Uchwały i komunikaty KRIA związane z sytuacją epidemiczną koronawirusa COVID-19,
  • Zarządzenie nr 1 Prezes KRIA, w sprawie działań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem w Izbie Architektów RP,
  • Zarządzenie nr 1/2020 Przewodniczącego Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP,
  • Komunikat nr 1/2020 Rady MPOIA RP,
  • Zarządzenie nr 3 Prezes KRIA w sprawie formy przekazywania uchwał przez organy jednostek organizacyjnych Izby Architektów RP w związku z działaniami związanymi z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem w Izbie Architektów RP,
  • Uchwała nr 9 XIV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie Funduszu Pomocy Architektom – COVID-19.