partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

SZKOLENIA

Małopolska OIA RP organizuje szkolenia o tematyce dopasowanej do potrzeb wynikających z pracy architekta. Systematyczne szkolenia są istotnym narzędziem pozwalającym doskonalić wiedzę, warsztat i rozwijać swój potencjał. Kształcenie i rozwój są coraz bardziej doceniane w dynamicznie zmieniających się środowiskach zawodowych.
Szkolenia są jednym z głównych zadań działalności w dziedzinie kształcenia, jakie stawia przed sobą Izba.
Celem podstawowym szkoleń jest profesjonalna edukacja mająca wpływ na jakość opracowywanej dokumentacji technicznej, komfort pracy architektów, oraz aktualizację i ugruntowanie wiedzy.

Zobacz materiały elektroniczne ze szkoleń w portalu Warsztat Architekta.

 

Izba Architektów RP wraz z Dolnośląską Agencją Energii i Środowiska zapraszają członków MPOIA na bezpłatne szkolenie pt: "Granice energooszczędności czyli jak budować budynki zero-energetyczne, budynki pasywne, budynki o racjonalnie niskim poziomie zużycia energii".

14 kwietnia 2010 odbyło się w Nowym Sączu szkolenie, które poprowadziła Pani Małgorzata Mrugała - Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa. Temat szkolenia: "Prawo Ochrony Środowiska - wpływ na zmiany w procesie inwestycyjnym".

Ww środę 13 kwietnia 2011 odbyło się w siedzibie MPOIA szkolenie, które poprowadził architekt Jacek Miller, były dolnośląski Dolnośląski Inspektor Nadzoru Budowlanego, członek Prezydium DOIA.

Tematem szkolenia była: interpretacja Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Elektroniczna wersja materiałów szkoleniowych przygotowana przez Prelegenta dostępna będzie w najbliższych dniach dla członków MPOIA w portalu  Warsztat Architekta / Szkolenia (po zalogowaniu).

Prezentacji zawartości Warsztatu Architekta dokonał na zakończenie szkolenia Przewodniczący Rady MPOIA – B. Czarakcziew.

Szkolenie przygotował Witold Zieliński (Rada MPOIA).

W dniu 1 marca 2011 r. w Nowym Sączu odbyło się szkolenie w zakresie dwóch tematów:

 

  1. Energooszczędny system wentylacji mechanicznej w świetle nowych przepisów”-  wykład pana Marcina Spędzia,   doradcy technicznego firmy  „Aereco wentylacja” sp. z o.o.
  2. Spełnienie wymagań zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku na etapie projektowania budowlanego” - wykład pana dr inż. Marka Siary, Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.

Uwarunkowania formalno-prawne oraz rozwiązania techniczne.

Organizacja i zarządzanie, w nawiązaniu do procesu inwestycyjnego i procedur administracyjnych.

Szkolenie dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynków.

Kurs przygotowawczy na uprawnienia PAŹDZIERNIK - LISTOPAD 2016