partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

SZKOLENIA

Małopolska OIA RP organizuje szkolenia o tematyce dopasowanej do potrzeb wynikających z pracy architekta. Systematyczne szkolenia są istotnym narzędziem pozwalającym doskonalić wiedzę, warsztat i rozwijać swój potencjał. Kształcenie i rozwój są coraz bardziej doceniane w dynamicznie zmieniających się środowiskach zawodowych.
Szkolenia są jednym z głównych zadań działalności w dziedzinie kształcenia, jakie stawia przed sobą Izba.
Celem podstawowym szkoleń jest profesjonalna edukacja mająca wpływ na jakość opracowywanej dokumentacji technicznej, komfort pracy architektów, oraz aktualizację i ugruntowanie wiedzy.

Zobacz materiały elektroniczne ze szkoleń w portalu Warsztat Architekta.

 

W dniu 1 marca 2011 r. w Nowym Sączu odbyło się szkolenie w zakresie dwóch tematów:

 

  1. Energooszczędny system wentylacji mechanicznej w świetle nowych przepisów”-  wykład pana Marcina Spędzia,   doradcy technicznego firmy  „Aereco wentylacja” sp. z o.o.
  2. Spełnienie wymagań zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku na etapie projektowania budowlanego” - wykład pana dr inż. Marka Siary, Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.

Uwarunkowania formalno-prawne oraz rozwiązania techniczne.

Organizacja i zarządzanie, w nawiązaniu do procesu inwestycyjnego i procedur administracyjnych.

Szkolenie dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynków.

Kurs przygotowawczy na uprawnienia PAŹDZIERNIK - LISTOPAD 2016

Brak miejsc na kurs przygotowawczy sesji zimowej 2016

Pytania do szkolenia zaplanowanego na połowę listopada.

Ochrona przeciwpożarowa budynków w odniesieniu do warunków technicznych - część III