partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Konsultacje 2016. 

Dyskusja o Kodeksie w Krynicy-Zdroju.  
Na fotografii:
Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa Tomasz Żuchowski
i arch. Marek Tarko Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej IA RP.

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy.

 

30 września br. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa rozpoczęło społeczne konsultacje projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Informacje w tej sprawie zmieściliśmy na naszej stronie internetowej 4 października br., prosząc Was o podjęcie trudu przeanalizowania zapisów Kodeksu i przesłanie uwag do biura MPOIA RP.

Konsultacje tego ważnego dla nas dokumentu, w Małopolskiej Okręgowej Izbie Architektów RP, przebiegały w trzech etapach.

 

Etap 1. Od 5 do 19 października br. trwały konsultacje w ramach struktur organizacyjnych MPOIA RP.
Z prośbą o uwagi i wnioski zwróciliśmy się do:

 • Członków Rady MPOIA,

 • Zespołów roboczych działających przy Radzie MPOIA: Legislacji, Warunków Wykonywania Zawodu, Rzeczoznawców oraz Kształcenia,

 • Członków komisji statutowych – Okręgowej: Komisji Rewizyjnej, Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej,

 • Delegatów na Okręgowy i Krajowy Zjazd IA RP.


Etap 2.
W dniach 21 – 22 października br., w ramach konferencji „Dom dla rodziny” (w Krynicy-Zdroju) odbyła się debata nad założeniami do Kodeksu. Bazą do dyskusji było wystąpienie pana Wiceministra Infrastruktury i Budownictwa Tomasza Żuchowskiego a także pana Michał Leszczyńskiego przedstawiciela Departamentu Polityki Przestrzennej MIiB oraz pana Błażeja Korczaka Naczelnik Wydziału Procesu Inwestycyjnego Departamentu Budownictwa MIiB.

Należy podkreślić, że duże zainteresowanie wzbudziło również wystąpienie przedstawicieli Rady i Zespołu Legislacji Małopolskiej Okręgowej IARP pt. Budownictwo jednorodzinne – szczególne warunki realizacji (w załączeniu). Relacje z tych wydarzeń można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Efektem konferencji i debaty nad Kodeksem są ankiety uczestników konferencji, które w znaczącej części dotyczyły legislacji (zestawienie głosów z ankiet nadsyłanych do biura MPOIA do 26 października br. – w załączeniu). Obecnie trwają prace nad wydawnictwem pokonferencyjnym.

 

Etap 3. W dniach od 28 października do 4 listopada br. przeprowadziliśmy konsultacje, zwracając się mailem do wszystkich członków MPOIA RP. Naszą prośbę o uwagi uzupełniliśmy informacją o dotychczasowych działaniach. Postanowiliśmy również zwrócić Waszą uwagę na kilka artykułów Kodeksu, które mogą mieć szczególnie duży wpływ na pracę zawodową architektów (art.: 135, 273, 274, 275, 277, 294, 318, 383, 397, 399, 400, 404), a także na Księgę III - Proces inwestycyjny.

10 listopada br., w Departamencie Budownictwa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (w Warszawie), w odbyła się debata nad szczegółowymi zapisami Kodeksu, w kontekście realizacji procesu inwestycyjnego. Była to kontynuacja dyskusji nad zapisami Kodeksu, rozpoczęta Krynicy-Zdroju. 

Ze strony Ministerstwa w dyskusji wzięli udział m.in. pani Anita Oleksiak Dyrektor Departamentu Budownictwa, pan Błażej Korczak Naczelnik Wydziału Procesu Inwestycyjnego Departamentu Budownictwa MIiB oraz pan Michał Leszczyński przedstawiciel Departamentu Polityki Przestrzennej MIiB.

Małopolską Okręgową Izbę ArchitektówRP reprezentowali: arch. Marek Tarko Przewodniczący Rady MPOIA, arch. Bożena Nieroda Zastępca Przewodniczącego Rady MPOIA, arch. Anna Serafin Członek Rady MPOIA, arch. Grzegorz Jachym członek Zespołu ds. Legislacji przy Radzie MPOIA.

 

Podsumowaniem powyższych działań jest:

 1. Stanowisko Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, opracowane na podstawie dyskusji
  w ramach konferencji w Krynicy-Zdroju oraz konsultacji projektu Kodeksu Urbanistyczno-budowlanego przeprowadzonych w Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

 2. Zestawienie uwag uczestników konferencji „Dom dla rodziny” (Krynica-Zdrój, 21-22 października 2016), dotyczących Kodeksu urbanistyczno-budowlanego

 3. Tabela uwag do projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, zgłoszonych przez członków Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

 

Materiał uzupełniający stanowią:

 1. Wystąpienie przedstawicieli Rady i Zespołu Legislacji Małopolskiej Okręgowej IARP podczas konferencji w Krynicy-Zdroju, pt. Budownictwo jednorodzinne – szczególne warunki realizacji.
  W materiale tym odnosimy się do przykładów konstruowania przepisów dotyczących lokalizacji zabudowy, funkcjonujące we Francji, Niemczech oraz obowiązujących w Polsce do 1961 r.

 2. Wizualizacja przebiegu cienia w zabudowie jednorodzinnej.

 

Materiały do pobrania:

1. Stanowisko Rady MPOIA RP
2. Zestawienie wniosków z ankiet z konferencji
3. Tabela uwag członków MPOIA RP
4. Artykuł: Budownictwo jednorodzinne – szczególne warunki realizacji
5. Wizualizacja cienia w zabudowie jednorodzinnej

 

Pragniemy podziękować wszystkim architektom, członkom Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, którzy zechcieli przyłączyć się do analizy treści projektu Kodeksu urbanistyczno-architektonicznego.

Przedkładając powyższe sprawozdanie (wraz z załącznikami), zwracamy się z prośbą o uwagi.
Szczególnie prosimy o Wasze komentarze, uwagi, opinie do:
- Stanowiska Rady MPOIA RP
- treści zawartych w artykule: Budownictwo jednorodzinne – szczególne warunki realizacji.

 

Z wyrazami szacunku,

arch. Marek Tarko

Przewodniczący Rady Małopolskiej
Okręgowej Izby Architektów RP