partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol Okno-pol Okno-pol Okno-pol

W dniach 8 i 9 listopada w Szczawnicy odbyła się druga Konferencja „Uzdrowiska górskie i podgórskie – przestrzeń publiczna” zorganizowana przez Małopolską Okręgową Izbę Architektów RP. 

Honorowy patronat nad Konferencją objął Marszałek Województwa Małopolskiego – Pan Marek Sowa.

Obrady miały miejsce w Szczawnicy, w odbudowanym „Dworku Gościnnym”. W konferencji wzięło udział ponad sto osób, z różnych rejonów Polski. Do Szczawnicy przybyli Goście min. z Wrocławia, Warszawy, Olsztyna, Szczecina, Poznania, Krakowa, Białegostoku, Jeleniej Góry, Puław, Radomia, Krosna, Nowego Sącza, Zakopanego, Rymanowa - Zdroju i in.

Z wielką satysfakcją odnotowaliśmy fakt, iż w konferencji, wzięli udział między innymi:

 • Pan Janusz Żbik, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa Transportu i Gospodarki Morskiej;
 • Pan Prof. Zygmunt Niewiadomski, Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, 
 • Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej;
 • Pan Prof. Iwon Grys, Rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu;
 • Pan Wojciech Gęsiak, Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP;
 • Pani Gabriela Przystał, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu;
 • przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego;
 • kierownicy Delegatur WUOZ z Nowego Sącza i Nowego Targu;
 • Burmistrzowie Piwnicznej - Zdrój oraz Szczawnicy;
 • przedstawiciele Starostw z Nowego Sącza, Nowego Targu oraz Zakopanego.

Relacja video z TV NS

 

MT

 • DSC_6577
 • DSC_6578
 • DSC_6588
 • DSC_6593
 • DSC_6606
 • DSC_6627
 • DSC_6629
 • DSC_6632
 • DSC_6638
 • DSC_6645
 • DSC_6665