partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol Okno-pol Okno-pol Okno-pol

W dniach 8 i 9 listopada w Szczawnicy odbyła się druga Konferencja „Uzdrowiska górskie i podgórskie – przestrzeń publiczna” zorganizowana przez Małopolską Okręgową Izbę Architektów RP. 

Honorowy patronat nad Konferencją objął Marszałek Województwa Małopolskiego – Pan Marek Sowa.

Obrady miały miejsce w Szczawnicy, w odbudowanym „Dworku Gościnnym”. W konferencji wzięło udział ponad sto osób, z różnych rejonów Polski. Do Szczawnicy przybyli Goście min. z Wrocławia, Warszawy, Olsztyna, Szczecina, Poznania, Krakowa, Białegostoku, Jeleniej Góry, Puław, Radomia, Krosna, Nowego Sącza, Zakopanego, Rymanowa - Zdroju i in.

Z wielką satysfakcją odnotowaliśmy fakt, iż w konferencji, wzięli udział między innymi:

 • Pan Janusz Żbik, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa Transportu i Gospodarki Morskiej;
 • Pan Prof. Zygmunt Niewiadomski, Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, 
 • Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej;
 • Pan Prof. Iwon Grys, Rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu;
 • Pan Wojciech Gęsiak, Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP;
 • Pani Gabriela Przystał, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu;
 • przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego;
 • kierownicy Delegatur WUOZ z Nowego Sącza i Nowego Targu;
 • Burmistrzowie Piwnicznej - Zdrój oraz Szczawnicy;
 • przedstawiciele Starostw z Nowego Sącza, Nowego Targu oraz Zakopanego.

Relacja video z TV NS

 

MT

 • DSC_6577
 • DSC_6578
 • DSC_6588
 • DSC_6593
 • DSC_6606
 • DSC_6627
 • DSC_6629
 • DSC_6632
 • DSC_6638
 • DSC_6645
 • DSC_6665


Więcej aktualności
informacje2023-08-30
Apel do członków MPOIA RP
Powszechna i wieloletnia praktyka, polegająca na pomijaniu kwestii autorstwa obiektów architektonicznych, chociażby przy okazji podawania informacji o podjęciu czy sfinalizowaniu budowy, o otwarciu obiektu, ale również podczas prezentowania przez firmy użytego materiału budowlanego czy też systemu technicznego, domaga się od dawna interwencji ze strony środowiska architektonicznego. Architekt ma prawo do identyfikacji swojego dzieła ze swoim nazwiskiem – o tym, że istniał ten zwyczaj, świadczą tabliczki na historycznych kamienicach. Prawo prasowe obliguje do zamieszczenia danych odnośnie autora zdjęcia, niestety nie jest obligatoryjne zamieszczenie informacji o autorze sfotografowanego obiektu architektonicznego. Dodatkowo: zmiany w Ustawie prawo budowlane polegające na usunięciu danych projektanta z tablicy budowy, jeszcze bardziej pogłębiają zjawisko zanonimizowania naszej działalności. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP chce podjąć próbę przeciwstawienia się tej sytuacji, między innymi poprzez kierowanie do podmiotów stosujących opisaną wyżej praktykę pism, zachęcających do jej zmiany. Wysłanie takiego monitu powinno następować jako konsekwencja formalnego zgłoszenia do Izby informacji od jej członków – autorów obiektów architektonicznych – zarówno budynków jak i placów, parków itp. – których prezentacja ma miejsce czy też nastąpiła bez informacji o autorze obiektu. Dlatego zwracamy się do Was z prośbą o niezwłoczne dzielenie się wiedzą o zaistniałych w prasie, telewizji, w portalach czy serwisach internetowych tego typu przypadkach. Wdrożenie przez Radę Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP takich działań – w dużej mierze uzależnione od Waszej pomocy – ma w perspektywie przywrócić utraconą rangę naszego zawodu, ma informować społeczeństwo o pozytywnych stronach działalności architektów. Zgłoszenie prezentacji obiektu w mediach